ULTRASONOGRAFİ

Yüksek frekanslı ses ( ultrasound ) dalgalarının farklı yoğunluktaki doku yüzeylerinden yansıması ile iç organların görüntülenmesidir. Yumuşak doku patolojilerinin incelenmesinde ve organların sınırlarının belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Sıvılarda yansıma olmadığından kistik yapılar solid yapılardan kolayca ayrılabilirler. İç organ patolojilerinin tespitinde hastayı rahatsız etmeden kolay uygulanabilen noninvaziv bir yöntem olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ultrason öncesinde ön hazırlık gerebilir. Bu nedenle randevu alınması ve randevu sırasında verilecek bilgilere dikkat edilmesi önemlidir.


RENKLİ DOPPLER

Bir organın veya damarının kan akımını inceleyerek, akımın miktarı, akımı engelleyen yapı varlığı, akımın normal yönde olup olmadığı değerlendirilebilir. Atardamarlar kırmızı toplardamarlar mavi renk şeklinde görülür. Renkli Doppler Ultrasonografi incelemesi ile: Kol ve bacak damaraları Karaciğeri besleyen damarlar


MAMOGRAFİ

Mammografi düşük dozda X ışını aracılığı ile meme dokusunun görüntülenmesidir.
Her memeye 2 adet olmak üzere toplamda 4 film çekilir. Hiçbir şikayeti olmasa da tüm kadınların;
• 35-40 yaş arasında baz oluşturacak bir mammografi çektirmesi,
• 40 yaşından sonra 2 yılda bir,
• 50 yaşından sonra her yıl meme kanseri taraması yaptırması gerekmektedir.


KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRİ

Kemik erimesi, mevcut kemik kütlesinin, mineral içeriğinin azalması ve zayıflaması sonucu süngerimsi hal alması ve kolayca kırılabilir bir duruma gelmesidir. Sonucunda da başta sırt bölgesi olmak üzere vücutta dinmeyen ağrılar, boy kısalığı ve kırıkların oluşumlarını görmekteyiz.
Kemik mineral dansitometrisi kemik yoğunluğunun ölçülmesidir. Yani kemiğin kırılganlık riskini belirleyen bir ölçüm yöntemidir.


DİJİTAL PANORAMİK RÖNTGEN

Diş röntgeni dişlerin, kemik ve dişetlerinin birlikte görüntülendiği bir röntgendir.
Dişhekiminin klinikte muayene ile görünmeyen kısımlarını göstermeye yarayan dişler yada çenelerle ilgili problemleri teşhis etmesine yardımcı bir yöntemdir.
Örneğin başlangıç çürüklerinin tespiti, özellikle diş minesi sağlıklı gibi dursa da çürük dişlerin ya da diş eti çizgisinin arkasına gizlendiğinde, ağızdaki absenin hangi dişten kaynaklandığı, periodontal hastalıktan dolayı kemiğin zarar görmesi,dişlerdeki yapı bozuklukları, kök kırıkları, kist ya da tümörler röntgenle tespit edilebilir.