Hizmet Detay

Service Image
Uygulama Adı

Deneme

Uygulama Suresi

1 Saat

Doktor

Pinar

Dental Volumetrik Tomografi

Diş tomografisi cihazı  çene ve dişler bölgesinden elde edilen verileri üç boyutlu görüntüye çevirerek dijital ortama aktaran cihazlardır. Elde edilen görüntüler hastalıkların teşhisini daha da kolaylaştırır.

Diş Tomografisi Dental Volumetrik Tomografi

Diş Tomografisi Dental Volumetrik Tomografi ( 3D VT)

Diş tomografisi cihazı  çene ve dişler bölgesinden elde edilen verileri üç boyutlu görüntüye çevirerek dijital ortama aktaran cihazlardır. Elde edilen görüntüler hastalıkların teşhisini daha da kolaylaştırır.


Diş tomografisi Dental Volümetrik Tomografi (3D VT) cihazı baş-boyun bölgesi için özel olarak hazırlanmış yeni bir tomografi cihazıdır. Hasta çok az miktarda radyasyona maruz kalacak şekilde istenilen bölge tomografik olarak 3 boyutlu olarak görülebilir.
Diş tomografisi  cihazı ile aksiyel, sagital ve koronal planlardan çok sayıda kesit alınır. Daha sonra bu kesitler ileri düzey yazılımlar yolu ile yeniden dilimlenip yapılandırılarak hedeflenen bölgenin istenilen açıdan ve her yönden görüntülenebilmesi sağlanır.
Merkezimizde INSTRUMANTORIUM OP300D  3 boyutlu dental volumetrik tomografi cihazı kullanılmaktadır.

Diş tomografisi (3 boyutlu dental volumetrik tomografi 3d vt ) ne zaman çektirmeliyim ?

Diş ve çene hastalıklarında, dental implant uygulamalarında ve çene-yüz bölgesi travmalarında sıklıkla kullanılır. Diş ve çene patolojilerinde ayrıntılı teşhis imkanı sağlar.
Diş tomografisi ( Dental Volümetrik Tomografi )‘nin en önemli kullanım yeri günümüzde çok yaygınlaşan dental implant uygulamalarıdır.
Dentomaksillofasiyal cerrahi uygulamaları öncesi tedavi planlaması
İmplant yerleşimi için cerrahi şablon hazırlığı
Nazal kavite, insiziv kanal, maksiller sinüs ve mandibuler kanal gibi anatomik yapılan incelenmesi
Kemik kalitesinin ve yoğunluğunun ölçülmesi
Çene kemiği konturlarının incelenmesi
Temporomandibuler eklemin incelenmesi
Kanal tedavilerinde periapikal bölgenin ve kanal dolgularının incelenmesi
Gömük dişlerin kemik içerisindeki pozisyonlarının 3 boyutlu analizi
Kist ve tümör gibi patolojik oluşumların incelenmesi
Kök kırıklarının incelenmesi

 

Diş tomografisi ( dental volumetrik tomografi )nin avantajları nelerdir ?

Dental implantların yerleştirilmesinden önce dental volümetrik tomografi ile üç boyutlu olarak planlanma yapılması sonucunda hem ileride çıkabilecek komplikasyonların önüne geçilebilmekte, hem de hastaların estetik beklentilerine uygun cevap verilebilmektedir.
Son zamanlara kadar implant planlamasında sadece panoramik radyografiler kullanılırken artık gelişen teknoloji ile Dental Volümetrik Tomografi’ler de implant planlamasında önemli bir yer edindi. İmplant uygulanacak kemiğin dikey ve yatay miktarlarının üç boyutlu olarak görüntülenmesi hekimin operasyona daha güvenli bilgilerle başlaması ve böylece implant operasyonlarında ortaya çıkabilecek istenmeyen komplikasyonlarının azalmasını sağlamaktadır.
Medikal bir tomografiye göre 1/6 ya varan oranda daha az radyasyon ile çekim gerçekleşir. Verilen ışın miktarı sadece 0.5- ile 1.5 panoramik röntgen kadardır. Görüntü kalitesi ve çözünürlük çok yüksektir.
Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanları görüntüleyebilirsiniz. Çekilen görüntüden koronal, aksiyal, sagital (cross section) kesitler alıp daha detaylı teşhis yapabilirsiniz.
Implant planlama ve cerrahi klavuz hazırlama için yüksek çözünürlüklü data elde edebilirsiniz. Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü, mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi öncesi planlamalar yapabilirsiniz.
Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası postoperatif kontroller yapabilirsiniz.Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist yayılımı gibi tespitler yapabilirsiniz.