GEBELİKTE (OBSTETRİK) ULTRASON

31-03-2016

Bebeğin sayısı, geliş şekli, duruş şekli, anatomik yapısı, plasenta yerleşimi, amnion sıvı miktarı, gebelik yaşı, annedeki pelvik kitlelerin değerlendirilmesi için kullanılan en iyi yöntemdir. Ultrasonografinin bebek üzerinde şimdiye kadar kanıtlanmış bir yan etkisi bildirilmemiştir. Bilakis günümüzde gebelik takibinde güvenilir yöntemlerden biridir.
• Erken gebelikte gebeliğin normal olup olmadığını ( dış gebelik, çoğul gebelik, mol, bozulmuş gebelik,...), gebelik yaşını saptamak için,
• 11-14. haftalar arasında ense pilisi kalınlığı –nuchal translucency- ölçümü için,
• 19-23. haftalar arasında ( ayrıntılı ultrason detaylı fetal analiz ) anomali taraması için,
• 32. haftadan sonra bebek gelişiminin değerlendirilmesi için ultrason yapılmaktadır.

Hastalarımızın ilk gelişinde bebeğin ölçümleri, damar ölçümleri, renkli doppler incelemeleri, bebeğin renkli ve dört boyutlu cd-dvd kayıtları yapılmaktadır.
Bir ay ara ile ücretsiz kontroller ve renkli dört boyutlu cd-dvd kayıtları yapılmaktadır.

İlk ana inceleme ve raporlandırma dışında yapılan bütün kontroller ücretsizdir.