ULTRASON (USG-ULTRASONOGRAFİ)

Yüksek frekanslı ses ( ultrasound ) dalgalarının farklı yoğunluktaki doku yüzeylerinden yansıması ile iç organların görüntülenmesidir.
Yumuşak doku patolojilerinin incelenmesinde ve organların sınırlarının belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Sıvılarda yansıma olmadığından kistik yapılar solid yapılardan kolayca ayrılabilirler.
İç organ patolojilerinin tespitinde hastayı rahatsız etmeden kolay uygulanabilen noninvaziv bir yöntem olması nedeniyle tercih edilmektedir.
Ultrason öncesinde ön hazırlık gerebilir. Bu nedenle randevu alınması ve randevu sırasında verilecek bilgilere dikkat edilmesi önemlidir.
Halen bünyemizde bulunan GENERAL ELECTRİC VOLUSON 730 EXPERT VE DÖRT BOYUTLU, PHILIPS HDI 4000 DÖRT BOYUTLU RENKLİ DOPPLER ULTRSONOGRAFİ cihazlarımız ile hizmet vermekteyiz.