3D VOLUMETRİK DİŞ TOMOGRAFİSİ

Volümetrik Diş Tomografi cihazı baş-boyun bölgesi için özel olarak hazırlanmış olup, çok az miktarda radyasyon ile istenilen bölgenin tomografik 3 boyutlu görüntülenmesini sağlamaktadır.Diş ve çene hastalıklarında, dental implant uygulamalarında ve çene-yüz bölgesi travmalarında sıklıkla kullanılır. Diş ve çene patolojilerinde ayrıntılı teşhis imkanı sağlar. Volümetrik Diş Tomografisi 'nin en önemli kullanım yeri günümüzde çok yaygınlaşan dental implant uygulamalarıdır. Dental implantların yerleştirilmesinden önce dental volümetrik tomografi ile üç boyutlu olarak planlanma yapılması sonucunda hem ileride çıkabilecek komplikasyonların önüne geçilebilmekte, hem de hastaların estetik beklentilerine uygun cevap verilebilmektedir.